Skip to content

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Sladki kot - AlpineResorts«

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre AlpineResorts Julia Slapnik s.p., Medvedova 25a, 1241 Kamnik.

2. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija Sladkega kota – snacks & drinks in AlpineResorts – najem koč na Veliki Planini.

3. PRAVICA DO SODELOVANJA

1. Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, z veljavnim e-mail naslovom.

2. Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik vnesti osebne podatke, ime, priimek in mail, ter zavrteti kolo sreče.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od 15.6. do 30.9.2022.

4. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre ter jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh

morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično

tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

6. NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je 50x sladoled s posipom in prelivom in 50x bezgova limonada v Sladkem kotu, 1x sončna očala Sladki kot, 1x majica s kratkimi rokavi Sladki kot, 1x klobuk Sladki kot, 1x kapa s šiltom Sladki kot.

7. ŽREBANJE NAGRAJENCA

Žrebanje nagrajenca se izvede naključno ob vsakem vpisu.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.

9. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo nagrado prejel osebno v Sladkem kotu. Dokazilo o prejemu nagrade dobi izžrebanec na mail.

10. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava nagrade ni mogoča.

11. PREKINITEV IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje nagradne igre, o čemer

na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.

12. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje aplikacije, ki je posledica izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere

organizator nima vpliva,

- sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,

- tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji

sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz

sodelovanja v nagradni igri.

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke

podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s

Politiko zasebnosti, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne

igre in jih v ta namen hrani še 365 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca

pa v skladu z določili davčnih predpisov.

 

ZAVRTI IN ZADENI!

  • Preizkusi svojo srečo in zadeni brezplačno Limonado ali Sladoled!
  • 1 igra na dan na email
  • Brez goljufij
Preizkusi Srečo
Never
Remind later
No thanks